Slide 1

OSTEO ACADEMY

Škola osteopatie od EDUFYT:
- Iba 4. roky
- Flexibilné štúdium
- Online teória
- Praktické osobné štúdium
- Medzinárodná certifikácia

Vítajte v Osteo Academy – akadémia osteopatie,  otvorená pre študentov z celej Európy priamo v Bratislave. Naším hlavným cieľom je poskytovať najvyššiu možnú úroveň vzdelávania v oblasti osteopatie. Preto sme pripravili 4-ročný vzdelávací program, ktorý pozostáva z desiatich stretnutí ročne, vždy cez víkendy (piatok-nedeľa).

Jedným z našich hlavných zámerov je zabezpečiť rozmanitosť a kvalitu výučby. Preto naše kurzy vedú lektori z rôznych kútov Európy (so zabezpečeným tlmočením), čo zaručuje bohatstvo nových informácií a zručností. Študenti sa budú venovať predovšetkým medicínskej problematike vrátane diferenciálnej diagnostiky, patológie a semiológie. Okrem toho sa budú prakticky učiť aplikovať osteopatické techniky, vrátane tých klasických, štrukturálnych a funkčných.

Aby sme vám zabezpečili čo najširšie možnosti výučby teórie osteopatie, súčasťou nášho programu je aj rozsiahla on-line zóna. Tu nájdete videá a ďalšie vzdelávacie materiály, ktoré vám pomôžu pri štúdiu. Teoretická časť je realizovaná on-line cez renomované univerzity v Varšave a Antwerpách, ktorá vám vydá potvrdenie o úspešnom absolvovaní teoretických skúšok jednotlivých predmetov osteopatie.

Výhody on-line formy štúdia sú zrejmé. Ponúka flexibilitu, ktorá vám umožňuje sledovať prednášky naživo alebo si ich pozrieť kedykoľvek z archívu. Ušetríte na cestovaní a získate viac času pre rodinu. Navyše, vaša práca nebude narušená, pretože si budete môcť prispôsobiť štúdium vašim pracovným povinnostiam. 

Taktiež vás poteší, že počas trojdňových blokov budete mať možnosť vypočuť si rôznych lektorov podľa ich špecializácie, čo vám poskytne pestrý pohľad na problematiku osteopatie.

Tešíme sa na vašu účasť na Osteo Academy a veríme, že naše vzdelávanie vám otvorí nové perspektívy v oblasti osteopatie. 

POZOR! NOVÝ ročník akadémie osteopatie otvárame už 20. októbra 2023 a sú POSLEDNÉ DNI na prihlásenie sa. Preto neváhajte a staňte sa jednými z prvých osteopatov v strednej Európe.

 V rámci našich partnerských akademických partnerov sú pre študentov pripravené aj ďalšie zaujímavé aktivity:

  • Zimná akcia v Ischgl 3. – 7. februára 2024
  • Kirksville 150. rokov Osteopatie – výlet 9. – 16. 6. 2024
  • Hands With Heart misia na Bali, Kostarike, Argentíne a Ukrajine. Termíny budú oznámené.

Miesto konania: Bratislava a On.line

Začiatok štúdia: 20. októbra 2023

Rozsah vyučovacích hodín za 4. roky:1600

Registračný poplatok: 150€

Organizátor: EduFyT

Tri piliere štúdia

Štrukturálny / Muskulo-skeletálny:
Na týchto hodinách sa primárne riešia teoretické a praktické otázky týkajúce sa porúch oporného a pohybového aparátu. Pozornosť sa však od prvého dňa venuje integrácii viscerálnych a kraniálnych konceptov, ktoré môžu byť súčasťou muskuloskeletálnych porúch.

Viscerálny / Gastrointestinálny:
V týchto lekciách sa do hĺbky skúma viscerálna patológia, fyziológia a výskumné a liečebné techniky. Samozrejme, toto je len malý výber predmetov. Dozviete sa, ako sa môžu ortopedické a viscerálne ťažkosti navzájom ovplyvňovať.

Kraniálny / centrálno-neurologický:
Embryológia, neurológia hlavových nervov, neuroveda, patológia lebky, výskumné a liečebné techniky a mnohé ďalšie predmety jednoduchým a použiteľným spôsobom preskúmajú komplexný vplyv nášho vedomého a nevedomého nervového systému.

Lektorský zbor

jorgen

Prof. Dr. Quaghebeur Jörgen MSc. D.O. PhD. Med. Sci.

je osteopat a výskumník v oblasi fyziológie bolesti, diagnostických techník a liečby. Je profesorom na Fakulte medicíny a zdravotníctva Univerzity v Antverpách a osteopatom v Univerzitnej nemocnice
Antverpy. Publikoval viaceré publikácie (PubMed, ResearchGate, Kudos, ORCID, and the Web of Science), knihu o diagnostike a liečbe pacientov so syndrómom chronickej panvovej bolesti a je odporúčaným rečníkom
na medzinárodných konferenciách.

Pascal De Dene, DO BSc

bol 5 rokov učiteľom na IAO (International Academy of Osteopathy) a pôsobil v rôznych krajinách (Holandsko, Dánsko a Nemecko). Neskôr sa stal aktívnym lektorom na FICO (Antverpy) a FICO-WAM (Varšava). Ako
medzinárodný lektor sa angažuje aj v OSEAN, hlavne v pracovnej skupine pre viscerálnu osteopatiu. Aktuálne prednáša aj v Madride. Jeho hlavným cieľom je pomáhať šíriť víziu, filozofiu, vedomosti a prax úžasného povolania osteopatii.

Dirk Van Heester

získal titul v odbore fyzioterapia v roku 1980 a v roku 1996 dokončil osteopatické vzdelanie. Okrem toho Dirk získal titul v tradičnej čínskej medicíne (OTCG), titul v ortomolekulárnej medicíne (VIOW) a titul v
ortopedickej medicíne (BWVOG). Dirk prednáša vo FICO od roku 2000 a je aj lektorom osteopatickej medicíny v Poľsku. Od roku 2022 pôsobí ako Belgický veľvyslanec pre osteopatickú medicínu.

jory

Jöry Pauwels MSc. (Pt), MSc. (Ost.), D.O.

sa vo svojej pedagogickej činnosti venuje výučbe predmetov Manipulačné techniky, Biomechanika, Viscerálna anatómia, História a filozofia a Vaskulárna osteopatia. Jöry je zodpovedný za akadémiu osteopatie v Belgicku a Poľsku (FICO) a organizuje medzinárodné výmeny študentov, učiteľov a skúšajúcich. Ako medzinárodný postgraduálny učiteľ vyučuje koncepcie
manipulácie, klinického zdôvodňovania a osteopatickej liečby.

Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.

je skúsená lektorka posgraduálnych kurzov FICO Osteopathy Academy.
Vyučuje na Flanders International College of
Osteopathy v Antverpách a Varšave.
Venuje sa výuke biomechanickej metodológie, klinického vyšetrenia neurokrania a viscerálnym technikám. Na Slovensku lektoruje kurzy Viscerálna manipulácia 1, 2 a 3 a spolulektoruje kurz Osteopatický prístup v gynekológii a pôrodníctve.

bob

Bob Hannes D.O.

po rokoch aktívneho pôsobenia ako fyzioterapeut prešiel na osteopatiu. Svoje vzdelanie získal na Medzinárodnej akadémii osteopatie v Antverpách.
Popri práci osteopata v učí na Flanders International College of Osteopathy v Antverpách. Okrem toho vedie aj medzinárodné postgraduálne kurzy pre
fyzioterapeutov a osteopatov.

Lektorský zbor dopĺňa ešte Michael Trevels.

Ako to funguje?

Kto sa môže prihlásiť?
Štúdium je otvorené pre lekárov a fyzioterapeutov (alebo študenti končiacich ročníkov). Ďalšie zdravotnícke odbory budú posudzované individuálne.

V akom jazyku prebieha výučba?
Výučba bude prebiehať v anglickom jazyku a bude dostupná pomoc s prekladom aby sa mohol zúčastniť každý záujemca.

Aké sú polatky za štúdium?
Okrem registračného poplatku sa za každý semester (celkovo 8) uhrádza poplatok 1650 euro. V závislosti od naplnenia môže byť poskytnutá zľava až do 250 euro ročne pri plnom obsadení.

Čo bude nasledovať po registrácii?
Po dosiahnutí 12 registrovaných účastníkov  sfinalizujeme a zverejníme podrobný rozvrh (dátum a meno vyučujúceho). Následne budú registrovaní účastníci uhrádzať prvý semester, podpíšeme zmluva o štúdiu a do augusta uhradíte kauciu 1650 ktorá vám bude vrátená po zaplatení predposledného semestra (motivácia pre dokončenie štúdia). Samotné štúdium odštartuje v októbri 2023.

Zníženie školeného, splátky a bezpečnosť?

V závislosti od naplnenia môže byť poskytnutá zľava až do 250 euro ročne pri plnom obsadení. V prípade potreby budeme posudzovať aj žiadosti na zmenu úhrady školného na mesačnú bázu. Ďalšou výhodou je výpovedná doba zo štúdia sú 3 mesiace čo v kombinácii s kauciou chráni všetkých študentov pred rozpadom skupiny.

Bude vyučovať a viesť školu Jöry Pauwels?
Nie, Jöry patrí k svetovej špičke a časovo nieje možné, aby stál projekt výhradne na ňom. Bude však jedným z vyučujúcich a budeme sa snažiť vyrokovať čo najviac termínov pod jeho vedením.

Kto bude viesť výučbu?
Zahraniční lektori najmä z Belgicka v čom nám svojimi kontaktmi pomohol práve Jöry. Daní lektori vyučujú aj na školách v Belgicku a Polsku.

Ako prebieha výučba?
Každý rok Vás bude čakať 6 sustredení trvajúcich 3 dni, počas ktorých sa preberie praktická časť obsahu. Teoretická časť štúdia bude v novom formáte vyextrahovaná v on-line forme a bude spoločná pre školy v Antverpách a Varšave a vďaka tumu budú mať naši študenti všetky výhody a štatút študenta členskej školy OSEAN. 

Budú k dispozícii študíjne materiály?
Samozrejme a to v textovej ako aj vo forme videí.

Čo ak vymeškám výučbu?
Samozrejme, každý z nás môže napríklad ochorieť. V takýchto prípadoch sa budeme snažiť pripojiť Vás cez Zoom aby ste sa mohli účastniť z pohodlia domova.

Dodržujete nejaké štandardy?
Áno, štúdium sa bude riadiť podľa OSEAN Quality Criteria for Osteopathic Educational Providers. Zdroj: https://www.osean.com/home/osteopathic-standards

Budú súčasťou štúdia aj skúšky?
Každý ročník a samozrejme aj štúdium je ukončené skúškou. Po jej zložení obdržíťe potvrdenie o absolvovaní štúdia a zložení skúšky s podrobnosťami o rozsahu štúdia a lektoroch.

Získam nejaké kompetencie a titul?
Slovenská legislatíva odbor Osteopatia nepozná. Účastník tak nezíska nové kompetencie a ostávajú mu tie, ktoré mal aj pred štúdiom (ako fyzioterapeut či lekár). Absolventi sa hrdia označením osteopat a titulom D.O., ten však naša legislatíva taktiež nepozná čo platí pre všetky štúdijné programy na Slovensku, Česku či Polsku. Primárnou hodnotou štúdia sú nové zručnosti a prístup k terapii ako takej čo môže byť najvýraznejší progres vo vašej práci.

Obsah štúdia

Obsah štúdia:

Prvý ročník:
WE1: structural anatomy, palpation & biomechanics of the lumbar spine and lower limb
WE2: structural semiology and techniques of the lumber spine and lower limb
WE3: biochemistry, visceral anatomy, palpation, semiology and techniques of mouth, esophagus and stomach
WE4: histology, physiology and nutrition of mouth, esophagus and stomach
WE5: osteopathic philosophy, soft tissue techniques and case day (real patients treated at the school and full explanation given to the students)
WE6: introduction cranial osteopathy, palpation, layers of palpation and history of cranial osteopathy
WE7: neurology of lumber spine and lower limb, theory and practical, pathology visceral mouth, esophagus and stomach
WE8: pathology and medical imaging of the lumbar spine and lower limb
WE9: integration 
WE10: exams

Druhý ročník:
WE1: structural anatomy, palpation and biomechanics of the thoracic spine and upper limb
WE2: structural semiology and techniques of the thoracic spine and upper limb
WE3: visceral anatomy, palpation, semiology and techniques of small intestines, big intestines and liver
WE4: embryology, physiology and nutrition of the small intestines, big intestines and liver
WE5: soft tissue techniques and case day (real patients treated at the school and full explanation given to the students)
WE6: anatomy, palpation, semiology and techniques of the neurocranium
WE7: neurology of thoracic spine and upper limb, theory and practical, pathology visceral of the small intestines, big intestines and liver
WE8: pathology and medical imaging of thoracic spine and upper limb
WE9: integration 
WE10: exams

Tretí ročník:
WE1: lymphatics, vascular osteopathy, structural anatomy, palpation & biomechanics of the cervical spine, cause and effect chains
WE2: structural semiology and techniques of the cervical spine, safety tests
WE3: visceral anatomy, palpation, semiology and techniques of the spleen, pancreas and kidney
WE4: physiology and pathology of the spleen, pancreas and kidney
WE5: soft tissue techniques and case day (real patients treated at the school and full explanation given to the students)
WE6: anatomy, palpation, semiology and techniques of the viscerocranium
WE7: pain physiology, hyper facilitated segment, theory and practical, pathology visceral of the spleen, pancreas and kidney
WE8: pathology and medical imaging of the cervical spine and neurocranium
WE9: integration 
WE10: exams

Štvrtý ročník:
WE1: structural techniques for the junction areas and structural techniques for difficult areas
WE2: osteopath in obstetrics and gynecology, theory and practical
WE3: visceral anatomy, palpation, semiology and techniques of the heart, lungs and endocrine system
WE4: physiology and pathology of heart, lungs and endocrine system
WE5: pediatrics, therapist patients relationship and integration cranial
WE6: biomedical physics, General osteopathic examination and treatment (GOE&GOT)
WE7: neurology of the visceral system, ortho- and parasympathetic system, polyvagal theory and evidence-based medicine in the cranial field
WE8: nutrition and osteopathic approach to pathology 
WE9: integration 
WE10: exams

Kontaktujte nás

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Kontakt

Scroll to Top